Cargopedia to projekt opracowany przez:

European Data Solutions SRL

Kod podatkowy: 36989931

395, Calea Griviței, Bucharest, Romania

  Poniedziałek – Piątek, 08:00 - 16:00 (UTC+1)

(+4) 031 780 0331

Formularz kontaktowy