27. stycznia 2020

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,163 4,985 1,209 5,180 0,554 2,376
  Albania 1,408 6,036 1,399 5,997 0,409 1,752
  Andorra 1,163 4,985 1,054 4,518
  Austria 1,227 5,257 1,209 5,180 0,781 3,349
  Białoruś 0,763 3,271 0,763 3,271 0,400 1,714
  Belgia 1,381 5,920 1,418 6,075 0,591 2,531
  Bośnia i Hercegowina 1,181 5,063 1,218 5,219 0,563 2,415
  Bułgaria 1,109 4,751 1,118 4,790 0,491 2,103
  Chorwacja 1,308 5,608 1,308 5,608 0,627 2,687
  Cipru 1,218 5,219 1,299 5,569
  Republika Czeska 1,281 5,491 1,272 5,452 0,554 2,376
  Dania 1,617 6,932 1,463 6,270
  Estonia 1,381 5,920 1,363 5,842 0,691 2,960
  Finlandia 1,508 6,465 1,408 6,036
  Francja 1,517 6,504 1,472 6,309 0,881 3,778
  Niemcy 1,399 5,997 1,299 5,569 0,663 2,843
  Grecja 1,627 6,971 1,399 5,997 0,818 3,505
  Węgry 1,181 5,063 1,218 5,219 0,745 3,193
  Islandia 1,717 7,360 1,681 7,205
  Irlandia 1,463 6,270 1,363 5,842
  Włochy 1,590 6,815 1,481 6,348 0,645 2,765
  Łotwa 1,290 5,530 1,227 5,257 0,600 2,570
  Litwa 1,209 5,180 1,109 4,751 0,563 2,415
  Luksemburg 1,218 5,219 1,136 4,868 0,563 2,415
  B. Jugosłowiańska Repub. Macedonii 1,099 4,712 0,972 4,167 0,518 2,220
  Malta 1,408 6,036 1,281 5,491
  Mołdawia 1 4,284 0,881 3,778 0,572 2,453
  Holandia 1,699 7,283 1,408 6,036 0,709 3,038
  Norwegia 1,699 7,283 1,617 6,932
  Portugalia 1,554 6,659 1,445 6,192 0,700 2,999
  Rumunia 1,109 4,751 1,145 4,907 0,572 2,453
  Rosja 0,663 2,843 0,672 2,882 0,327 1,402
  San Marino 1,517 6,504 1,427 6,114 0,618 2,648
  Serbia 1,281 5,491 1,399 5,997 0,718 3,077
  Słowacja 1,336 5,725 1,236 5,296 0,636 2,726
  Słowenia 1,299 5,569 1,290 5,530 0,600 2,570
  Hiszpania 1,299 5,569 1,236 5,296 0,727 3,116
  Szwecja 1,472 6,309 1,517 6,504 1 4,284
  Szwajcaria 1,427 6,114 1,545 6,621 0,881 3,778
  Turcja 1,054 4,518 0,981 4,206 0,600 2,570
  Ukraina 0,981 4,206 0,963 4,128 0,463 1,986
  Zjednoczone Królestwo 1,508 6,465 1,572 6,737 0,754 3,232